KURTOK - PARKIETY Producent tradycyjnych parkietów i deski warstwowej

Informacje

 

Drewno używane do produkcji pozyskiwane jest w całości z polskich lasów, część bezpośrednio kupowana w okolicznych nadleśnictwach, część dostarczana w postaci fryzy parkietowej. Po ułożeniu fryzy zostaja poddane suszeniu. Proces ten trwa około miesiąca, tak długi czas pozwala na zlikwidowanie ewentualnych naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji podłogi. Po osiągnięciu 9% wilgotności następuje obróbka. W listopadzie 2007 roku zainstalowaliśmy nową linię do produkcji parkietu firmy LEDERMAC. Pozwala nam to na produkcję najwyższej jakości parkietu. Wysoka precyzja, sterowanie numeryczne, zwiększona wydajność wpływają na to że nasze produkty są jeszcze lepsze. Końcowym etapem produkcji jest sortowanie. Tu pracownicy oceniają wygląd klepek i przyprządkowują je do jednej z trzech klas. Następnie parkiet pakowany jest w folię termokurczliwą zabezpieczającą przed wilgocią.